Thursday, 8 December 2011

Jawapan Latihan 3

Latihan 3
1
B
2
C
3
B
4
B
5
B
6
B
7
A
8
A
9
D
10
C

Latihan 3

Kata Hubung

Jawapan Latihan 2


 Latihan 2
1
B
2
D
3
C
4
D
5
A
6
D
7
B
8
A
9
D
10
A

Jawapan Latihan 1

Latihan 1
1
risau, sakit
2
biru
3
tabah
4
kemik
5
panas
6
hanyir
7
comel
8
masak,manis
9
mahal
10
rapat,kecil
11
gelap
12
pahit

Kata Sendi Nama

Kata Sendi Nama 介词
l  Kata sendi nama ialah kata yang digunakan sebelum kata nama. Kata sendi nama bertugas sebagai penyambung dalam sesuatu ayat.
介词用在名词之前。介词将句子连接起来。
Kata Sendi Nama
介词
Penggunaan
用法
Ayat Contoh
例句
Akan
对于
Ø  Digunakan selepas kata adjektif yang menyatakan perasaan atau sikap. 用在形容词之后,以表达情感或习性
Ø  Untuk menunjukkan maksud “terhadap”. 表示对于
l  Puan Zaiton rindu akan suaminya yang bekerja di Sarawak.
Dari
Ø  Menunjukkan masa 表示时间
Ø  Menunjukkan arah atau tempat asal sesuatu benda atau orang 表示某物件或人类的原本方向或地点
l  Dia menunggu kekasihnya dar i pukul 3.00 petang hingga 7.00 malam di taman itu.
Daripada
来自、比……、用……做成
Ø  Menyatakan tempat datangnya sesuatu punca bagi manusia atau benda 表示人物或物件来自…
Ø  Menunjukkan perbandingan 表示比较的意思
Ø  Menunjukkan sebahagian daripada sesuatu.表示“用…做成”
l  Kasut Ali ini diperbuat daripada kulit buaya.
Dengan
用、和、解释方法
Ø  Menunjukkan alat yang digunakan. 表示所用的用具
Ø  Menunjukkan maksud bersama-sama 表示一起或和
Ø  Menerangkan sesuatu说明某些……
l  Tukang kebun menebas rumput yang panjang dengan sabit yang tajam.
Di
Ø  Menunjukkan tempat 表示地点
l  Manizam dan adik-adiknya menyaksikan perlawanan bola sepak di Stadium Shah Alam.
Hingga
直到
Ø  Menunjukkan peringkat dan had masa 表示阶段或时间
l  Pameran buku akan diadakan di Wisma Berjaya dari hari Isnin hingga hari Ahad.
Ke
Ø  Menunjukkan tempat, arah atau tempat yang ditujui 表示地点、方向或朝向的地方
l  Gopal dan kawan-kawannya berkunjung ke Muzium Negara pada cuti semester.
Kepada
给以
Ø  Menunjukkan arah yang merujuk kepada benda bernyawa 表示给予有生命的物体
l  Saya memberi hadiah kepada nenek yang tinggal di desa.
Oleh
Ø  Menunjukkan sesuatu yang dilakukan 表示被进行的意思
Ø  Digunakan selepas kata kerja pasif yang berawalan di- dan ter- 用在diter 被动词之后
l  Anjing yang garang itu ditambat oleh tuannya pada pagar rumah.
Pada
Ø  Menunjukkan tempat dan masa 表示地点和时间
Ø  Digunakan selepas perkataan “ada” 用在“ada”之后
l  Buku-buku yang akan dibalutnya itu ada pada abang.
Tentang
关于
Ø  Digunakan sebagai unsur yang membawa maksud rujukan 用以作为参考的事物
l  Penghulu dan penduduk kampung sedang berbincang tentang masalah pendatang haram yang selalu membuat kacau di kampung.
Untuk / bagi
为了、给予
Ø  Menunjukkan maksud tujuan sesuatu itu dilakukan 表示某种事物被进行的目的
l  Ibu sentiasa memastikan kami membuat kerja-kerja sekolah dengan sempurna untuk kebaikan masa hadapan kami.